တရားရုံးလိပ်စာများ

တရားရုံးလိပ်စာများ


 • ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်

  အမှတ် ၁၀၁-၁၀၃၊

  ပန်းဆိုးတန်းလမ်း၊

  ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊

  ရန်ကုန်မြို့။

 • တိုက်ကြီးခရိုင်တရားရုံး

  ဗောဓိကုန်းရပ်ကွက်၊ တိုက်ကြီးမြို့နယ်။

 • လှည်းကူးခရိုင်တရားရုံး

  ကွင်းအမှတ် ၁၀၄(B)၊ ဦးပိုင်အမှတ် ၁၅/၁၆၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ၈/၃ နိဗ္ဗာန်လမ်း၊ လှည်းကူးမြို့နယ်။

 • မှော်ဘီခရိုင်တရားရုံး

  အမှတ်(၁)ရပ်ကွက်၊ ရန်ကုန်ပြည်လမ်းမကြီးဘေး၊ မြန်မာ့ဆန်စပါးသုတေသနဌာန (မှော်ဘီ)ဝန်း။