ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ

ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းများ


အင်းစိန်မြို့နယ် တရားရုံးတွင် (၁-၇-၂၀၂၀) ရက်နေ့မှစ၍ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းမှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်(CMP)နှင့် စပ်လျဉ်း၍ မိတ်ဆက်ရှင်းလင်းသည့် အခမ်းအနား မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ(၂၂-၆-၂၀၂၀)

ဥပဒေအထောက်အကူပြုလုပ်ငန်းများ၊ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဆိုင်သည့်ကဏ္ဍရပ်များအကြောင်း အသိပညာပေးဆွေးနွေးခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ(၁၇-၆-၂၀၂၀)

ဥပဒေအရာရှိအဆင့်(၄) အစမ်းခန့် လုပ်ငန်းဝင် သင်တန်းအမှတ်စဉ် (၁/၂၀၂၀) သင်တန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ(၁၇-၆-၂၀၂၀)

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီးချုပ် ဦးလှအေးသည် ရန်ကုန်တောင်ပိုင်း ခရိုင်နှင့် ရန်ကုန်မြောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းရှိ ခရိုင်အဆင့်တရားသူကြီးများ ၊ မြို့နယ်အဆင့် တရားသူကြီးများအားVideo Conferencing စနစ်ဖြင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည့် မှတ်တမ်းဓါတ်ပများ(၉-၆-၂၀)