ဗွီဒီယိုမှတ်တမ်းများ

Videos


တရားရုံးကဦးဆောင်သည့် စေ့စပ်ဖြေရှင်းရေးစနစ်အားအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရေးပညာပေးအစီအစဉ်

အများပြည်သူအသိပညာပေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

ဒေါပုံမြို့နယ်တရားရုံးအဆောက်အဦသစ်ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်