သတင်းများ

CMP စာရင်းဇယားများ လွယ်ကူစွာ တွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် Case Tracking Database နှင့် Auto Generating သင်တန်းကျင်းပ

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်နှင့် USAID-PRLM တို့ ပူးပေါင်း၍ နိုင်ငံတစ်ဝန်း မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်အရ CMP စာရင်းဇယားများ လွယ်ကူစွာ တွက်ချက်နိုင်ရန်အတွက် ...

Archive

2021
  • October ( 1 )
  • August ( 5 )
  • July ( 2 )
  • February ( 1 )
2020
  • October ( 2 )
  • September ( 1 )
  • August ( 3 )
  • July ( 4 )
  • June ( 3 )
  • January ( 1 )

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ